Tjänster för företag

Vad kan en psykolog göra för ditt företag? Ganska mycket, har det visat sig. Idag arbetar en företagspsykolog lika mycket med att coacha personal som att utveckla ledarskap.

Psykologföretaget är psykologer med lång erfarenhet av att arbeta med företag och organisationer. Vi sitter centralt mitt i Stockholm.

Vad gör en företagspsykolog?

Du och din organisation kan få hjälp av en psykolog med det mesta som handlar om individer, grupper och relationer.  Människor fungerar olika, vi fungerar olika i grupp och vi agerar olika när vi leder och blir ledda.

Psykologtjänster utvecklar verksamhet och affärer

Att anlita en psykolog handlar inte om att putsa en sprucken fasad eller få till en snabb lösning på ett diffust problem. Vår insats ska alltid bidra till att utveckla individer, grupper och organisationer. För människans skull, men också som ett led i att göra din verksamhet bättre och få dina affärer att fungera bättre.

Några av våra tjänster för företag:

Fler tjänster

Hittar du inte vad du söker här? Kontakta oss, så kan vi diskutera dina behov.

Foto: Ray-Ban av Thomas8047 (CC BY)