Arbetshandledning

Arbetshandledning är en pedagogisk metod. Målsättningen är att utveckla yrkesrollen, med hjälp av en utomstående handledare. Genom att diskutera, reflektera över samt analysera skeenden och situationer på arbetet, stärks det professionella förhållningssättet och kompetensen ökar. Arbetshandledning kan ske individuellt eller i grupp.

[button target=”_self” size=”normal” style=”” class=”” link=”/kontakt/”]Kontakta oss idag[/button]

Psykologföretaget har kontor mycket centralt i Stockholm och vi har lång erfarenhet av att arbeta med arbetshandledning i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi erbjuder också behandling för privatpersoner samt kurser.

 

Foto: Two people, two windows, nothing else av Georgie Pauwels (CC BY)