En psykolog kan hjälpa organisationen att utveckla både individer och grupper

En psykolog på jobbet? Det blir allt vanligare att företag och organisationer tar hjälp av en psykolog för att coacha chefer, lösa konflikter och ta pulsen på klimatet i arbetsgrupper. Psykologföretaget finns centralt i Stockholm och har lång erfarenhet av att hjälpa alla typer och storlekar av arbetsplatser inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

En psykolog kan också hjälpa individer med stresshantering och vara ett stöd vid kriser.

Läs mer

För privatpersoner

Psykologföretaget har mycket stor erfarenhet av bedömning och behandling, både inom den offentliga vården samt i den privata sektorn, och erbjuder olika terapeutiska inriktningar som anpassas till personens behov. Exempel på teman för samtal kan vara kriser, depression, ångest, stress, konflikter, relationsproblem med mera. Vi erbjuder samtal för individer, par och familjer.

Läs mer

Foto: Two people and much space av Georgie Pauwels (CC BY)