Krisstöd

När en kris inträffar på en arbetsplats är det centralt att det finns trygga ramar och hållbara strukturer. Exempel på kriser är plötsliga dödsfall, hot och våld, allvarlig brottslighet samt negativ exponering i media. Jag erbjuder krishanteringsutbildning för chefer och ledare, samt att tillsammans utarbeta en handlingsplan vid kris.

I det akuta krisen är krisstödet inriktat på att vara ett externt stöd för ledning och organisation av krisen. Det innebär att krisstödet finns tillgängligt när något akut inträffar och snabbt mobiliseras. Ibland behöver de direkt inblandade stöd. Det kan ske i grupp med psykologisk genomgång för alla som upplevt en dramatisk situation. Det kan också/eller innebära individuellt stöd via samtal. Hur krisstödet struktureras bestäms i varje enskilt fall tillsammans med uppdragsgivaren.

[button target=”_self” size=”normal” style=”” class=”” link=”/kontakt/”]Kontakta oss idag[/button]

Psykologföretaget har kontor mycket centralt i Stockholm och vi har lång erfarenhet av att arbeta med krisstöd i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi erbjuder också behandling för privatpersoner samt kurser.

 

Foto: Lake Oroville av Cleft Clips (CC BY)