Samtalsstöd för individer

Det moderna arbetslivet ställer nya och förändrade krav på människor. Gränsen mellan arbete och fritid är ibland flytande. Arbetsuppgifterna och arbetsrollerna blir mer flexibla och mindre reglerade. För att hantera denna situation ställs krav på individen att själv definiera och värna sina gränser och att hantera perioder med mycket stress. Livskriser, t.ex. föräldrars sjukdom och död, skilsmässa och oro för barn, är en ofrånkomlig del av livet. Dessa kriser kan ibland bli långvariga och kan påverka arbetsförmågan negativt.

Samtalsstöd ger den anställde en möjlighet att förändra arbetsrelaterade och privata svårigheter via samtal. Syftet kan t.ex. vara att öka medvetenheten om eget stressbeteende och finna nya förhållningssätt, reda upp problemen innan djupare svårigheter uppstår, eller bearbeta en personlig kris. Jag erbjuder flera olika terapeutiska inriktningar som anpassas till personens behov och svårigheter.

Vid första samtalet formuleras inriktning och mål för kontakten tillsammans med klienten. Antalet samtal, som oftast är tre till tio, bestäms i varje enskilt fall med remittenten/uppdragsgivaren. Om en längre kontakt önskas, kan den anställde fortsätta på egen bekostnad.

[button target=”_self” size=”normal” style=”” class=”” link=”/kontakt/”]Kontakta oss idag[/button]

Psykologföretaget har kontor mycket centralt i Stockholm och vi har lång erfarenhet av att arbeta med samtalsstöd för individer i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi erbjuder också behandling för privatpersoner samt kurser.

 

Foto: Roman woman av Valerie Everett (CC BY)