Ledarskapsutveckling

Psykologföretaget arbetar med att utveckla och stärka ett funktionellt ledarskap. Till grund för detta ligger en analys av ledarens behov av handledning och stöd. Det kan innebära enstaka konsultationer för att lösa ett akut specifikt problem eller att utveckla ledarskapet över tid med en längre samtalsserie. Ämnen som kan vara aktuella under en ledarskapsutveckling kan bland annat vara att öka kommunikationsförmågan, att hantera svåra samtal med medarbetare, att förstå grupper, att utveckla ledarrollen samt att stärka den strategiska förmågan vid förändringsprocesser.

Chefscoaching

En speciell form av ledarskapsutveckling är coaching som fokuserar på individens eget lärande och förmåga att finna egna handlingsalternativ. I och med att jag som driver Psykologföretaget, Ylva Olsson Hjälmdahl, förutom att vara utbildad coach, också är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, har jag fördjupad kunskap om samtal och relationens betydelse för en framgångsrik coachingprocess.

[button target=”_self” size=”normal” style=”” class=”” link=”/kontakt/”]Kontakta oss idag[/button]

Psykologföretaget har kontor mycket centralt i Stockholm och vi har lång erfarenhet av att arbeta med ledarskapsutveckling i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi erbjuder också behandling för privatpersoner samt kurser.

 

Foto: Self-portrait av Lee Haywood (CC BY)