Ylva Olsson Hjälmdahl

Ylva Olsson HjälmdahlJag som driver Psykologföretaget heter Ylva Olsson Hjälmdahl och har arbetat i 35 år som psykolog. Min yrkesbana som psykolog började inom psykiatrin, inom Stockholms läns landsting. Jag var verksam inom akutverksamhet, slutenvård och öppenvård, och arbetade drygt 20 år inom psykiatrin. 2002 började jag på S:t Lukas i Stockholm.

Behandling

Inom psykiatrin har jag träffat patienter med många olika diagnoser och i olika livssituationer. Jag har bland annat arbetat med personer med psykiatriska sjukdomar och människor i akuta krissituationer. Ibland har symtomen varit likartade, och det är alltid viktigt att göra en fördjupad bedömning. Jag träffade också anhöriga för stöd. På S:t Lukas har jag fortsatt att arbeta med samtal och psykoterapi för privatpersoner och samtalsstöd för individer där företag eller organisationer bekostat samtal för en anställd. Ofta handlade de sistnämnda samtalen om nedstämdhet, stresshantering och/eller kris.

Jag utbildade mig och blev legitimerad psykoterapeut år 2000.

Handledning

Jag är utbildad handledare och handleder individuellt och i grupp. Handledningens fokus kan vara arbetssituationen, behandlingsarbete, chefsroll med mera. Jag är också utbildad i cochingmetodik, vilket jag framförallt använt för chefer.
Syftet för handledning och coachning är att den handledde och/eller coachade ska hitta sin egen förmåga och sitt eget sätt att lösa problem som uppstår. För chefen kan det vara att hitta sina strategier.

Jag handleder också kontinuerligt på utbildning för blivande psykoterapeuter.

Organisation

Jag arbetar med olika svårigheter i arbetsgrupper, allt ifrån akut krisstöd till teamutveckling och konflikthantering. Jag har också en vana att göra kartläggningar av den psykosociala arbetsmiljön. Under de senaste åren har jag utbildat mig i organisationspsykologi och kommer att under år 2015 vara färdig specialist inom arbetslivets psykologi.

Kurser och utbildningar

Redan tidigt började jag arbeta som lärare på utbildningar och kurser. Nu erbjuder jag uppdragsutbildningar samt öppna utbildningar. Uppdragsutbildningarna skräddarsys efter uppdragsgivarens önskemål och behov.

 

[button target=”_self” size=”normal” style=”” class=”” link=”/kontakt/”]Kontakta oss idag[/button]