Konflikthantering

Konflikter mellan individer och i grupper är en del av arbetslivet. De flesta konflikter hanteras utan någon utomståendes inblandning. Ibland kan man dock behöva ett externt, professionellt och neutrallt stöd. Detta oavsett om det gäller konflikter inom en hel arbetsgrupp, mellan en chef och medarbetare eller mellan två medarbetare.

Psykologföretaget arbetar med olika konflikthanteringsmodeller som skräddarsys i samråd med uppdragsgivaren.

[button target=”_self” size=”normal” style=”” class=”” link=”/kontakt/”]Kontakta oss idag[/button]

Psykologföretaget har kontor mycket centralt i Stockholm och vi har lång erfarenhet av att arbeta med konflikthantering i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi erbjuder också behandling för privatpersoner samt kurser.

 

Foto: Paper based prototyping av Samuel Mann (CC BY)