Grupputveckling

Kommunikation och information är ett viktigt arbetsredskap i arbetsgrupper. Det är i möten med människor som information förmedlas, diskussioner förs och beslut fattas. Oftast är det just i kommunikationen människor emellan som arbetsgruppen upplever brister. Missförstånd uppstår och innebär att energi ägnas åt annat än verksamheten. Ibland kan det leda till konflikter som hindrar utförandet av arbetsuppgiften.

Psykologföretaget arbetar med att tydliggöra mål och roller samt att implementera modeller för funktionell kommunikation.

[button target=”_self” size=”normal” style=”” class=”” link=”/kontakt/”]Kontakta oss idag[/button]

Psykologföretaget har kontor mycket centralt i Stockholm och vi har lång erfarenhet av att arbeta med grupputveckling i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi erbjuder också behandling för privatpersoner samt kurser.

 

Foto: Roman woman av Greg Lobinski (CC BY)