Parsamtal

Parsamtal är ett sätt att komma vidare tillsammans med en utomstående terapeut när man upplever att svårigheter i relationen inte går att lösa på egen hand. I samtalet uppmärksammas samspelet i relationen och ni som par får möjlighet till ökad medvetenhet om hur ni agerar med varandra. Fokus ligger på att ge var och en utrymme att berätta hur den tänker, känner och vill ha det. Samtalen blir ett gemensamt arbete i att utforska och undersöka möjliga vägar till förändring. För några räcker ett enstaka samtal, andra behöver en längre serie, vissa kommer med glesa intervall, andra tätare.

[button target=”_self” size=”normal” style=”” class=”” link=”/kontakt/”]Kontakta oss idag[/button]

Psykologföretaget har kontor mycket centralt i Stockholm och vi har lång erfarenhet av att arbeta med psykologtjänster i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi erbjuder också behandling för privatpersoner samt kurser.

 

Foto: Roman woman av Vladimir Pustovit (CC BY)