Individuell behandling

Psykologföretaget bedriver psykologisk behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder. Jag som driver företaget, Ylva Olsson Hjälmdahl, har utbildning i olika metoder och erfarenhet av att arbeta med de flesta typer av problem: Stress, nedstämdhet, relationsproblem, ångest med mera.

Vi bestämmer tillsammans hur en eventuell fortsatt kontakt ska se ut. Här är några exempel på olika samtal:

  • Enstaka problemlösande samtal som gäller något specifikt
  • Krissamtal, t.ex. efter en livsförändring
  • Stödsamtal
  • Psykoterapi, t.ex. för att arbeta med någon typ av symtom och/eller för att förstå egna inre mönster och därmed finna andra förhållningssätt till sig själv och till andra

[button target=”_self” size=”normal” style=”” class=”” link=”/kontakt/”]Kontakta oss idag[/button]

Psykologföretaget har kontor mycket centralt i Stockholm och vi har lång erfarenhet av att arbeta med psykologtjänster i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi erbjuder också behandling för privatpersoner samt kurser.

 

Foto: 0262 av Cia de Foto (CC BY)