Teamutveckling

Psykologföretaget arbetar med teamutveckling och andra insatser för grupper. Läs mer under rubriken grupputveckling.

Kontakta oss idag

Psykologföretaget har kontor mycket centralt i Stockholm och vi har lång erfarenhet av att arbeta med teamutveckling i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi erbjuder också behandling för privatpersoner samt kurser.

 

Foto: User Experience Team av Molly Stevens (CC BY)